New items
Pedagogika porównawcza
Instrukcja organizacji fonicznej łączności radiowej w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej
Polski Słownik Biograficzny. T. 47/2, zeszyt 193,
Powstanie wielkopolskie 1918-1919
Dziedzictwo popiołów : historia CIA